Aday Kayıt Formu / Applicant Registration Form
 
Kişisel Bilgiler /Personal Information
Adı:
Firstname 
Soyadı :
Lastname
T.C. Kimlik/YU No/:
T.R. ID/ FN Number
Doğum Tarihi
v
Fotoğraf :
Photo (Required)

(Zorunlu) Bu fotoğraf, sınava giriş belgesinde kullanılacaktır. Fotoğrafınız vesikalık tipinde yüzünüzün açıkça görülebileceği boyutta olmalıdır)

    Resim Seç /Select Picture  
  1. Bu fotoğraf sınav giriş belgesinde kullanılacaktır. Fotoğrafınız vesikalık tipinde ve yüzünüzün açıkça görülebileceği boyutta olmalıdır. (Örnek fotoğraf için tıklayınız)
  2. Gözat düğmesine basarak kullanmak istediğiniz fotoğrafı seçiniz.(Seçeceğiniz dosyanın boyutu en fazla 2MB olabilir.)
  3. Seçmiş olduğunuz fotoğrafı görüntülemek için "Dosyayı Aç" düğmesine basınız.
  4. Açılan fotoğraf üzerinde giriş belgesinde kullanılacak alanı fare ile işaretleyerek  "Seçili bölümü aktar" düğmesine basınız.
  5. Fotoğraf üzerinde seçtiğiniz bölüm "Kaydet" düğmesine basıldıktan sonra kaydedilecektir.
  1. This photo will be used in the exam entrance document. Your photo should be of passport size and a size where your face can be clearly seen. (Click for sample photo)
  2. Select the photo you want to use by pressing the Browse button. (The size of the file you choose can be up to 2MB.)
  3. Press the "Open File" button to view the photo you have selected.
  4. Mark the area to be used in the input document on the opened photo with the mouse and press the "Upload the selected section" button.
  5. The part you selected on the photo will be saved after pressing the "Save" button.

     


Şifre :
Password
Şifre Tekrar :
Rewrite Password
 
İletişim Bilgileri / Contact Information
E-posta :
e-mail
Ülke Kodu :
Country Code
v
Cep Telefonu :
GSM Phone Number
 
 

 
Kaydet / Save